Dla przedsiębiorców

 

Przedsiębiorcom i klientom instytucjonalnym, oprócz usług w takiej formie jak dla klientów indywidualnych, mogę zaoferować także stałą obsługę prawną. Działalność gospodarcza często bowiem ma to do siebie, że problemy prawne pojawiają się w najróżniejszych jej aspektach i to w sposób ciągły lub cyklicznie. W takiej sytuacji przydatna jest możliwość skorzystania z szybkiej  i pewnej pomocy prawnika za stałą, zryczałtowaną odpłatnością zależną jedynie od ilości godzin pracy, a nie od ilości problemów prawnych, stopnia ich skomplikowania czy różnorodności dziedzin prawa, które reprezentują.

Niezależnie od stałej obsługi prawnej, przedsiębiorcom oferuję także prowadzenie spraw o zapłatę. Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, jakim problemem w dzisiejszych czasach mogą być zatory płatnicze w relacjach z kontrahentami i jakimi mogą grozić konsekwencjami. Dlatego też proponuję swoją pomoc w tym zakresie na preferencyjnych warunkach, polegających na pobieraniu od klienta jedynie części należnego honorarium, zaś pozostałej części dopiero po wygranej sprawie. Rzecz jasna wygrana sprawa skutkować będzie nałożeniem na dłużnika obowiązku zwrotu całości kosztów pomocy prawnej świadczonej stronie wygranej.

Zainteresowanych, czy to stałą obsługą prawną, czy też pomocą w zakresie spraw o zapłatę zapraszam do współpracy.