Rozwód a separacja

Niestety nie po każdym ślubie o właśnie zawartym małżeństwie można powiedzieć w bajkowej konwencji „… i żyli długo i szczęśliwie.”. Czasem sytuacja w małżeństwie staje się na tyle niezdrowa, że jedno lub oboje małżonkowie postanawiają coś z tym zrobić. Prawo daje w tym zakresie 2 możliwości: rozwód oraz separację, które choć zbliżone do siebie różnią […]

czytaj dalej...

Sądowy podział majątku małżonków

Jak wskazywałem w poprzednim wpisie, małżonkowie mogą dokonać podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej na różne sposoby. Mogą podzielić się spisując tylko umowę pomiędzy sobą, bądź też umowę notarialną (jeśli np. w skład majątku wspólnego wchodzą nieruchomości), a mogą też skierować sprawę do sądu. Dzisiaj postaram się opisać różne aspekty sądowej sprawy o podział […]

czytaj dalej...

Sposoby podziału majątku po rozwodzie

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego pojawia się pomiędzy małżonkami w miejsce wcześniejszego domyślnego ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej ustrój rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że w miejsce bezudziałowej współwłasności łącznej małżonków pojawia się współwłasność w częściach ułamkowych, co do zasady po połowie dla każdego z małżonków. Oczywiście nie ma żadnego przymusu prawnego i we współwłasności po rozwodzie […]

czytaj dalej...

Co jeszcze w wyroku rozwodowym?

Sąd rozpoznając sprawę o rozwód rozstrzyga przede wszystkim kwestię rozwiązania małżeństwa. Jednak często nie jest to jedyna kwestia, jaka wymaga rozstrzygnięcia. Małżeństwa na ogół trwają dłuższy czas i w trakcie wspólnego pożycia pojawiają się wspólne dzieci, wspólny majątek, mieszkanie – część z tych problemów musi być uregulowana w wyroku rozwodowym, część natomiast może zostać rozstrzygnięta […]

czytaj dalej...

Moja, Twoja, nasza – czyli o winie w rozwodzie

W poprzednim wpisie poruszyłem kwestię przesłanek rozwodu, którymi są trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Wiadomo jednak, że wszystko ma swoją przyczynę, więc i rozkład pożycia małżeńskiego musi mieć swoje przyczyny. Każde małżeństwo ma swoją historię, więc można bez kozery stwierdzić, że ile spraw rozwodowych, tyle przyczyn. Dzisiaj więc postaram się odnieść do mogących wystąpić […]

czytaj dalej...

Przesłanki rozwodu

Czasem w amerykańskich filmach pojawia się wątek podpisywania „papierów rozwodowych” i wyrażania w ten sposób zgody na rozwód, co niejako automatycznie kończy żywot danego małżeństwa. Polski system prawny wymaga jednak od małżonków chcących się rozwieść trochę większej aktywności i bezpośredniego zaangażowania sądu. Ponadto o dopuszczalności rozwodu decyduje nie tylko wola małżonków, lecz także inne czynniki. […]

czytaj dalej...

Zasiedzenie czy uwłaszczenie nieruchomości?

Czasem zdarza się, że stan prawny nieruchomości zapisany w księgach wieczystych różni się od stanu faktycznego. Zwłaszcza tyczy się to stosunków wiejskich, gdzie dokonywanie nieformalnego (bez udziału notariusza) obrotu nieruchomościami było w przeszłości dość popularne. Obecni właściciele często tolerują taką niezgodność, gdyż de facto nie wpływa ona znacząco na ich sytuację, przynajmniej dopóki nie wchodzą […]

czytaj dalej...

Zawarcie intercyzy i jej skutki

W poprzednim wpisie omawiałem możliwości jakie mają małżonkowie w zakresie kształtowania swojego ustroju majątkowego w małżeństwie. Dzisiaj natomiast postaram się opisać jak w ogóle zawrzeć intercyzę i jakie to może mieć skutki dla małżonków, zarówno korzystne jak i niekorzystne. Kodeks rodzinny i opiekuńczy dla zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej wymaga formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności […]

czytaj dalej...

Jeśli nie wspólność to co? – czyli o intercyzach małżeńskich

Jakiś czas temu opisałem na blogu główne cechy ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej jako domyślnego ustroju majątkowego w małżeństwie ustalonego przez ustawodawcę. Dziś postaram się opisać to, w jaki sposób przyszli małżonkowie, a także osoby już będące w związku małżeńskim mogą ukształtować swoją wspólną sytuację majątkową. Przepisy dają małżonkom w zakresie kształtowania wzajemnych relacji majątkowych 4 […]

czytaj dalej...

Jak legalnie i bez ryzyka usunąć drzewo lub krzew?

Nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale w pewnym zakresie państwo przyznaje sobie władzę nad tym, co zrobimy ze swoimi drzewami lub krzewami. Bez znaczenia w tym zakresie jest to, że to my sami lub nasi poprzednicy sadziliśmy i pielęgnowaliśmy te drzewa czy też krzewy, i to że znajdują się one na naszej ziemi. […]

czytaj dalej...