“Skrócenie” zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Za prowadzenie pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym w stanie po użyciu alkoholu (wykroczenie z art. 87 Kodeksu wykroczeń) czy też w stanie nietrzeźwości (przestępstwo z art. 178a Kodeksu karnego) sąd orzeka obowiązkowo zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeśli jest to wykroczenie, to zakaz ten może być orzeczony na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Jeśli […]

czytaj dalej...

Komu przedawnienie, komu…

9 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie terminów przedawnienia. Zmieniła się ich długość dla niektórych rodzajów roszczeń, a także sposób liczenia terminów przedawnienia oraz kwestie związane z uwzględnianiem przez sądy przedawnienia z urzędu. Ale po kolei. Po pierwsze ustawodawca uznał, iż w dzisiejszym, szybko żyjącym świecie niezasadne jest utrzymanie tak […]

czytaj dalej...

Zatarcie skazania

Ostatnio pisałem o kwestiach związanych z wpisem do Krajowego Rejestru Karnego, więc dzisiejszy wpis zgodnie z zapowiedzią poświęcam wiążącej się z poprzednim instytucji zatarcia skazania. Każdy na pewno intuicyjnie czuje na czym polegać może „zatarcie” i intuicja ta nas nie zawodzi na gruncie prawa karnego. Otóż zatarcie to nic innego jak uznanie skazania za niebyłe, […]

czytaj dalej...

Wpis do Krajowego Rejestru Karnego

Większość z nas stara się unikać kłopotów z prawem, nieraz jednak może się tak zdarzyć. Wówczas zetknięcie z wymiarem sprawiedliwości może skończyć się np. skazaniem. Po skazaniu jednak trzeba jakoś dalej funkcjonować w społeczeństwie i w pewnych sytuacjach, np. na prośbę potencjalnego pracodawcy, czy na żądanie organu administracyjnego, potrzebne nam jest zaświadczenie o niekaralności. Takie […]

czytaj dalej...

Zaskarżenie wyroku rozwodowego a prawomocność rozwodu

Zacząć trzeba od tego, że wyrok rozwodowy uprawomocni się najwcześniej po 21 dniach od jego ogłoszenia. Dotyczy to sytuacji, gdy strony godzą się na zapadłe w nim rozstrzygnięcia i nie złożą apelacji ani też wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Strony zgodnie z przepisami mają bowiem 7 dni od ogłoszenia wyroku na złożenie wniosku o sporządzenie […]

czytaj dalej...

Zmiana wysokości alimentów – czy już czas?

Nieraz zdarzało mi się słyszeć od klientek (głównie sprawy tego rodzaju interesują panie) stwierdzenie, że o podwyższenie alimentów można starać się dopiero po roku od poprzedniego wyroku. Zawsze wtedy odpowiadam, że… to zależy (jak to często w prawie), bo nie ma prawem przewidzianego na to terminu. Nieraz można starać się o zmianę wysokości alimentów już […]

czytaj dalej...

“Ojciec” nierówny “ojcu”

Poprzedni wpis poświęciłem kwestii domniemania ojcostwa męża matki dziecka i jego obalania. W polskim prawie obowiązuje sztywny termin 6 miesięcy na wniesienie w takiej sytuacji powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki dziecka, przy czym termin ten biegnie od dnia dowiedzenia się przez niego o urodzeniu dziecka. Jak się wydaje, polskie prawo nie bierze pod […]

czytaj dalej...

Domniemanie ojcostwa męża matki dziecka

Kodeks rodzinny i opiekuńczy jasno stanowi, że mąż matki jest zawsze domniemanym ojcem jej dziecka. Oznacza to, że o ile nie zostanie udowodnione, że tak nie jest, to mąż matki dziecka będzie w świetle prawa uznawany za ojca dziecka, nawet jeśli faktycznie nim nie jest. Przepisy stanowią, iż domniemanie to obowiązuje o ile dziecko urodziło […]

czytaj dalej...

Ciąża a sprawa rozwodowa

Niestety małżeństwa rozpadają się w najróżniejszych sytuacjach i czasem może zdarzyć się, że nastąpi to w momencie, gdy żona jest w ciąży. Ba, nieraz zdarzyć się może, że to właśnie ta ciąża jest powodem rozstania, zwłaszcza gdy szczęśliwym ojcem ma zostać nie małżonek, a ktoś inny. Jak jednak wpłynie to na tok postępowania rozwodowego? Temu […]

czytaj dalej...

Sądowa rozdzielność majątkowa małżonków

Jak pisałem w jednym z poprzednich wpisów, domyślnym ustrojem majątkowym pomiędzy małżonkami jest wspólność majątkowa. Jeśli małżonkowie chcą innego uregulowania relacji majątkowych pomiędzy sobą, to muszą sami udać się do notariusza i sporządzić odpowiednią umowę majątkową małżeńską nazywaną intercyzą. Mogą to zrobić zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak też w trakcie małżeństwa. Umowa taka daje im […]

czytaj dalej...