“Skrócenie” zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Za prowadzenie pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym w stanie po użyciu alkoholu (wykroczenie z art. 87 Kodeksu wykroczeń) czy też w stanie nietrzeźwości (przestępstwo z art. 178a Kodeksu karnego) sąd orzeka obowiązkowo zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeśli jest to wykroczenie, to zakaz ten może być orzeczony na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Jeśli […]

czytaj dalej...

Zatarcie skazania

Ostatnio pisałem o kwestiach związanych z wpisem do Krajowego Rejestru Karnego, więc dzisiejszy wpis zgodnie z zapowiedzią poświęcam wiążącej się z poprzednim instytucji zatarcia skazania. Każdy na pewno intuicyjnie czuje na czym polegać może „zatarcie” i intuicja ta nas nie zawodzi na gruncie prawa karnego. Otóż zatarcie to nic innego jak uznanie skazania za niebyłe, […]

czytaj dalej...

Wpis do Krajowego Rejestru Karnego

Większość z nas stara się unikać kłopotów z prawem, nieraz jednak może się tak zdarzyć. Wówczas zetknięcie z wymiarem sprawiedliwości może skończyć się np. skazaniem. Po skazaniu jednak trzeba jakoś dalej funkcjonować w społeczeństwie i w pewnych sytuacjach, np. na prośbę potencjalnego pracodawcy, czy na żądanie organu administracyjnego, potrzebne nam jest zaświadczenie o niekaralności. Takie […]

czytaj dalej...

Zaskarżenie wyroku rozwodowego a prawomocność rozwodu

Zacząć trzeba od tego, że wyrok rozwodowy uprawomocni się najwcześniej po 21 dniach od jego ogłoszenia. Dotyczy to sytuacji, gdy strony godzą się na zapadłe w nim rozstrzygnięcia i nie złożą apelacji ani też wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Strony zgodnie z przepisami mają bowiem 7 dni od ogłoszenia wyroku na złożenie wniosku o sporządzenie […]

czytaj dalej...

Zmiana wysokości alimentów – czy już czas?

Nieraz zdarzało mi się słyszeć od klientek (głównie sprawy tego rodzaju interesują panie) stwierdzenie, że o podwyższenie alimentów można starać się dopiero po roku od poprzedniego wyroku. Zawsze wtedy odpowiadam, że… to zależy (jak to często w prawie), bo nie ma prawem przewidzianego na to terminu. Nieraz można starać się o zmianę wysokości alimentów już […]

czytaj dalej...

“Ojciec” nierówny “ojcu”

Poprzedni wpis poświęciłem kwestii domniemania ojcostwa męża matki dziecka i jego obalania. W polskim prawie obowiązuje sztywny termin 6 miesięcy na wniesienie w takiej sytuacji powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki dziecka, przy czym termin ten biegnie od dnia dowiedzenia się przez niego o urodzeniu dziecka. Jak się wydaje, polskie prawo nie bierze pod […]

czytaj dalej...

Domniemanie ojcostwa męża matki dziecka

Kodeks rodzinny i opiekuńczy jasno stanowi, że mąż matki jest zawsze domniemanym ojcem jej dziecka. Oznacza to, że o ile nie zostanie udowodnione, że tak nie jest, to mąż matki dziecka będzie w świetle prawa uznawany za ojca dziecka, nawet jeśli faktycznie nim nie jest. Przepisy stanowią, iż domniemanie to obowiązuje o ile dziecko urodziło […]

czytaj dalej...

Ciąża a sprawa rozwodowa

Niestety małżeństwa rozpadają się w najróżniejszych sytuacjach i czasem może zdarzyć się, że nastąpi to w momencie, gdy żona jest w ciąży. Ba, nieraz zdarzyć się może, że to właśnie ta ciąża jest powodem rozstania, zwłaszcza gdy szczęśliwym ojcem ma zostać nie małżonek, a ktoś inny. Jak jednak wpłynie to na tok postępowania rozwodowego? Temu […]

czytaj dalej...

Sądowa rozdzielność majątkowa małżonków

Jak pisałem w jednym z poprzednich wpisów, domyślnym ustrojem majątkowym pomiędzy małżonkami jest wspólność majątkowa. Jeśli małżonkowie chcą innego uregulowania relacji majątkowych pomiędzy sobą, to muszą sami udać się do notariusza i sporządzić odpowiednią umowę majątkową małżeńską nazywaną intercyzą. Mogą to zrobić zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak też w trakcie małżeństwa. Umowa taka daje im […]

czytaj dalej...

Nowy domyślny sposób przyjęcia spadku

Wczoraj, 18 października 2015 r., weszły w życie zmiany Kodeksu cywilnego w zakresie domyślnego przyjęcia spadku przez spadkobierców. Zmiany te w istotny sposób zmieniają pozycję prawną spadkobierców względem wierzycieli spadkodawcy, dlatego też warto dowiedzieć się na ten temat więcej, czemu będzie służył dzisiejszy wpis. Wypada zacząć od tego, iż po śmierci spadkodawcy jego spadkobiercy mają […]

czytaj dalej...